Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Arkadiusz Dobrowolski o numerze NIP 527 153 27 86 Regon 14 150 62 85 z siedzibą ul. Nowolipki 24 lok. 66 01-019 Warszawa
 2. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub – na jego życzenie – faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z następujących kroków: krok 1 – wybranie produktów na stronie www.livolo24.pl krok 2 – złożenie zamówienia poprzez e-mail ilight@ilight.com.pl  krok 3 potwierdzenie zamówienia na podstawie linku otrzymanego w zwrotnym e-mailu.4– opłacenie zamówienia przelewem bankowym lub odbiór osobisty , krok 4 – przekazanie zamówionego towaru
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie zawarcie umowy kupna-sprzedaży, wraz ze szczegółami zamówienia i płatności.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności za towar i przesyłkę w kwocie podanej w potwierdzeniu, na konto bankowe Arkadiusz Dobrowolski podane również w potwierdzeniu.
 6. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.livolo24.pl , w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Ceny produktów umieszczone na stronie www.livolo24.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej livolo24.pl nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy.

II. Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony w podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest maksymalnym czasem przygotowania towaru do wysyłki.

III. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane na stronie livolo24.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje producenta. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie firmy.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego udostępnianego przez firmę spedycyjną. Gwarantem sprawnego dostarczenia przesyłki jest spedytor.
 3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać telefonicznie, mail’owo, korespondencyjnie lub osobiście. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, zgodnie z “Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Zwracany produkt nie może nosić znamion użytkowania, musi mieć oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży i produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.

IV. Pozostałe

 1. Zdjęcia produktów służą poglądowej prezentacji produktów. Zdjęcia i opisy wykonywane są w taki sposób, by w możliwie jak najbardziej wiarygodny i rzetelny sposób oddać cechy produktu/usługi. Jeśli przedstawienie cech produktu jest dla klienta niewystarczające lub wątpliwe – istnieje możliwość uzyskania porady drogą telefoniczną lub elektroniczną lub osobiście.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie wewnętrznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z polityką prywatności.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu “Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

Bezpłatny montaż!

Przy zakupie za minimum 2000 zł netto *

Warszawa i najbliższe okolice

 • Bezpłatny montaż dotyczy tylko zakupu dokonanego on-line na stronie livolo24.pl. Termin montażu będzie ustalony indywidualnie.